Dự án

KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TUYẾN CÁP TREO HƯƠNG BÌNH XÃ PHÚ LÃO HUYỆN LẠC THỦY TỈNH HÒA BÌNH VÀ XÃ HƯƠNG SƠN

DỰ ÁN: CÁP TREO HƯƠNG BÌNH
Địa điểm: Xã Phú Lão huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình và
xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức TP Hà Nội
Đơn vị thực hiện: Công ty cổ phần tư vấn Khảo sát và Dịch vụ Trắc địa Bản đồ.

I.GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN

Dự án xây dựng cáp treo Hương Bình có điểm đầu dự án tại xã Hương Sơn huyện Mỹ Đức TP Hà Nội và điểm cuối dự án tại xã Phú Lão huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa Bình, chiều dài đoạn tuyến thuộc tỉnh Hòa Bình dài 1.478km, chiều dài đoạn tuyến thuộc Thành Phố Hà Nội dài 1.422km. Chiều dài toàn tuyến theo dự kiến là 2.9km.
Ga động lực được đặt tại khu vực đồi trống, cách chùa Tiên khoảng 750m, tuyến đi qua các khu vực: Hồ thủy lợi, các yên ngựa, thung lũng, đỉnh núi... kéo dài tới chân núi thôn đục khê cách đền trình Long Vân khoảng 500m, tại đây dự kiến xây dựng nhà ga quay đầu.
Tuyến khảo sát cáp treo Hương Bình có địa hình khảo sát rất phức tạp, bị chia cắt bởi các dãy núi đá cao và các khe suối nhỏ, thung lũng rậm rạp, do đó công tác chuyển quân, đi lại phục vụ cho công tác khảo sát địa hình gặp rất nhiều khó khăn.
Thực phủ trong vùng chủ yếu là rừng rậm, cây gai, cây bụi, dây leo và núi đá vôi, đá tai mèo, dân cư trong vùng chủ yếu là người Kinh và một số ít là người dân tộc thiểu số.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ KHẢO SÁT

1.Mục đích khảo sát:

        - Xây dựng lưới khống chế mặt bằng và độ cao của toàn bộ dự án để phục vụ công tác khảo sát, thiết kế,quy hoạch, định vị trong quá trình triển khai thi công xây dựng;
        - Cung cấp đầy đủ các số liệu về hiện trạng được thể hiện trên trắc dọc, bình đồ hiện trạng của toàn khu vực khảo sát, hệ thống giao thông, địa hình, địa vật, thực phủ.... Số liệu trên sẽ là căn cứ để tính toán thiết kế, quy hoạch và xây dựng cho toàn bộ dự án;

2.Nhiệm vụ khảo sát:

Nhiệm vụ khảo sát địa hình thực hiện các công việc chính như sau:
  • Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV
  • Xây dựng lưới đường chuyền cấp 2.
  • Xây dựng lưới thủy chuẩn kỹ thuật.
  • Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đđm 0.5m dọc tuyến
  • Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 đđm 0.5m tại vị trí trụ và nhà ga
  • Đo vẽ trắc dọc, trắc ngang vị trí trụ và nhà ga
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG
 
TT Hạng mục Cấp KS Đơn vị Khối lượng
1 Xây dựng lưới đường chuyền hạng IV III điểm 6
2 Xây dựng lưới đường chuyền cấp 2 V điểm 29
3 Xây dựng lưới thủy chuẩn kỹ thuật V km 6
4 Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đđm 0.5m III ha 0
5 Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 đđm 0.5m V ha 11
6 Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 đđm 0.5m III ha 0.827
7 Xây dựng bản đồ địa hình tỷ lệ 1/200 đđm 0.5m V ha 1.91
8 Đo vẽ trắc dọc địa hình cấp III III km 0.4
9 Đo vẽ trắc dọc địa hình cấp V V km 2.6
10 Đo vẽ trắc ngang trụ địa hình cấp V V km 0.96
11 Xác định vị trí tim trụ địa hình cấp V V điểm 26
12 Phát cây phục vụ đo vẽ V ha 7

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
 
                              
Tư vấn khảo sát cùng tư vấn thiết kế đi hiện trường nghiên cứu phương án tuyến cáp treo Hương Bình ngày 15-16/5/2017

Công tác đo đạc hệ thống lưới khống chế phục vụ đo vẽ bình đồ tỉ lệ 1/200 khu vực trụ và công tác định vị tim trụ tuyến cáp treo Hương Bình bằng công nghệ GPS sử dụng máy 2 tần Trimble R4

Bài viết cùng chuyên mục