Bản đồ

DỰ ÁN: KHU THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - VĂN HÓA VÀ ĐTM TÂY HẢI DƯƠNG

1.Mục đích khảo sát:

      Thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án của tập đoàn đã gặp phải những vấn đề liên quan đến việc không khớp về chỉ giới, diện tích các lô đất, phạm vi công trình giữa hồ sơ bản vẽ và hiện trạng công trình, lô đất ngoài thực địa. Việc này dẫn đến nhiều khó khăn, vướng mắc phải xử lý, tổn hại về chi phí và thời gian giải quyết.
      Thành lập lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo và cung cấp đầy đủ số liệu về địa hình của khu vực dự án để phục vụ cho dự án.
      Là cơ sở để thiết kế khớp nối công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án với các công trình hạ tầng khác ngoài phạm vi dự án.
      Đo vẽ lại hiện trạng các lô đất (cao độ, tọa độ), đường giao thông trong khu đô thị.
            Cập nhật hiện trạng GPMB trong khu đô thị mới phia Tây thành phố Hải Dương.

2.Vị trí khảo sát:

Khu đất khảo sát địa phận thành phố Hải Dương. Ranh giới được xác định như sau:
Phía Bắc giáp đường QL5.
Phía Nam giáp Sông Sặt.
Phía Tây giáp với Xã Cẩm Khê.
Phía Đông giáp trung tâm TP Hải Dương.
Địa hình khu vực nghiên cứu quy hoạch khá bằng phẳng dốc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam.

3.Phạm vi khảo sát:

Toàn bộ khu đô thị mới phia Tây thành phố Hải Dương , tổng 98,7115 ha + 117,5 ha + 77.637 ha = 293,9411 ha theo ranh giới điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt tại quyết định số 5096/QĐ-UBND ngày 30/12/2008, quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 và quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 20/4/2009 của UBND tỉnh Hải Dương;  
Bài viết cùng chuyên mục